Impressum

De eigenaar van deze website is de vereniging Cool Movements Demoteam. De vereniging Cool Movements Demoteam is een amateur sportvereniging zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid. De vereniging Cool Movements Demoteam is ingeschreven in het Handelsregister met KvK-nummer 14104894.
De inhoud van de website van Cool Movements Demoteam wordt onderhouden door Eva Ritzen en Yannick van Loon. Deze personen zijn bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Eva Ritzen
Tel: 06-51720817
E-mail: [email protected]

Yannick van Loon
Tel: 06-15026702
E-mail: [email protected]